Itthon - Belföldi Utazási Magazin

  • A betűméret növelése
  • Alapértelmezett betűméret
  • A betűméret csökkentése
Főoldal Zöld-ség

Zöldturizmus szótár mindenkinek

E-mail Nyomtatás PDF

Tudj meg minél többet a zöldturizmusról! Mi is az a természetvédelmi terület, melyek az Európa Diplomás területek hazánkban? Többek között ezekre a kérdésekre is választ kaphatsz, ha belenézel rögtönzött szótárunkba. 

 

Agroturizmus: a vidéki turizmus részeként, a mezőgazdasági tevékenységekben való részvételi lehetőségek és az ide kapcsolódó szolgáltatások összessége.

Bioszféra rezervátum: az UNESCO Ember és Bioszféra Program során létrehozott olyan tengerparti vagy szárazföldi területek, amelyek nemzetközileg elismert ökoszisztémáknak adnak otthont. Hivatalosan nem kötelező ezeket a területeket védett oltalom alá helyezni, azonban hazánkban mindegyik bioszféra rezervátum nemzeti parki területként védett státusszal rendelkezik.

Erdei iskola: A 2001. márciusában tartott Erdei Iskola Konferencia záróülésén elfogadott, Lehoczky János által megfogalmazott hivatalos definíció a következő: „Az erdei iskola sajátos, a környezet adottságaira építő nevelés- és tanulásszervezési egység. A szorgalmi időben megvalósuló, egybefüggően többnapos, a szervező oktatási intézmény székhelyétől különböző helyszínű tanulásszervezési mód, amelynek során a tanulás a tanulók aktív, cselekvő, kölcsönösségen alapuló együttműködésére és kommunikációjára épül. A tanítás tartalmilag és tantervileg egyaránt szorosan kapcsolódik a választott helyszín természeti, ember által létesített és szociokulturális környezetéhez. Kiemelkedő nevelési feladata a környezettel harmonikus, egészséges életvezetési képességek fejlesztése és a közösségi tevékenységekhez kötődő szocializáció." 
Európai Diplomás terület: ezt a címet 1965 óta az Európai Tanács adományozza, ezzel elismerve, hogy a kitüntetett terület „tudományos és kulturális értéke, szépsége és az ennek megfelelő természetvédelmi intézkedések nemzetközileg kiemelkedők és európai jelentőségűek a természeti értékek megőrzésében." Magyarországon a Tihanyi-félsziget utóvulkáni képződményei, az Ipolytarnóci ősmaradványok Természetvédelmi Terület, valamint a Kis- és Nagy-szénás Fokozottan Védett Terület (Pilis) érdemelte ki.

Falusi turizmus: nehéz definiálni heterogén jellege miatt, azonban ideköthető az összes olyan falusi környezetbe történő utazás, amelynél az elszállásolás nem kereskedelmi szálláshelyen történik, és ahol a vendéglátó és vendég közötti kapcsolat személyes. Az idelátogató számos programban vehet részt a vendéglátótól függően, például lovagolhat, kerékpározhat, vagy mezőgazdasági programokban vehet részt. 

FATOSZ: Falusi és Agroturizmus Országos Szövetsége, mely a falusi turizmusban tevékenykedő szolgáltatók érdekképviselete céljából jött létre 1994-ben Falusi Turizmus Országos Szövetsége néven.

Fauna: állatvilág

Felelős turizmus: ez alatt nem egy turisztikai terméket értünk, hanem az utazás környezettudatos módját.

Fenntartható turizmus: minden olyan turisztikai termék értendő ez alatt, amely a fenntarthatóságot figyelembe veszi és tesz érte. A fenntarthatóság itt azt jelenti, hogy az adott attrakciók generációk múlva is látogathatók, élvezhetők legyenek, azoknak értékei ne csorbuljanak.

Flóra: növényvilág

Geopark: egy olyan jelentős kiterjedésű terület, amelynek földtudományi öröksége kiemelkedően gazdag, és ezen örökségi elemek megőrzéséért és bemutatásáért is sokat tesznek, gyakran a helyi közösségének bevonásával. A földtudományi értékek – karöltve a kulturális örökségi elemekkel – vonzó célpontot nyújtanak a látogatóknak. Az UNESCO által támogatott Globális Geopark Hálózatnak jelenleg 91, míg az Európai Geopark Hálózatnak 52 tagja van.

Kultúrtáj: az ember és természet kölcsönhatása által kialakított táj, amely többnyire esztétikai, kulturális és természeti szempontból jól elkülöníthető.

Lassú turizmus: esetében a turisták viszonylag sok időt töltenek el egy adott területen, hogy azt gyalog, vagy bármilyen jármű használatának segítségével minél jobban megismerjék. Jellemző még, hogy az idelátogatók önellátó szálláshelyeken szállnak meg.

Látogató- és oktatóközpont: a nemzeti park valamely fő belépési pontján vagy központi fekvésű részén találjuk. A nemzeti park képzett munkatársaitól tájékoztatást kaphatunk a védett természeti terület bejárásának lehetőségeiről, az interaktív kiállítások pedig időjárástól függetlenül lehetőséget biztosítanak a gazdag természeti és kulturális örökség, valamint a természetvédelmi tevékenységek megismerésére. Ráadásként kiadványokat és helyi jellegű ajándékokat is lehet vásárolni.

LEADER:  a francia betűszó jelentése: közösségi kezdeményezés a vidék gazdaságfejlesztésének érdekében. A program az Európai Unió vidékfejlesztési programjaként jött létre, számos magyar település is csatlakozott hozzá.

Natura 2000 terület: az Európai Unió törvényeiben lefektetett irányelv. A tagállamok által kijelölt olyan védett státuszú területek hálózata, amelyeknél az élőhely és annak növény- és állatfajainak megőrzése az elsődleges feladat. Két típusát különböztethetjük meg: Különleges Természetmegőrzési Területek, valamint a Különleges Madárvédelmi Területek.

Natúrpark: olyan nagy kiterjedésű, természeti, tájképi, kultúrtörténeti értékekben gazdag terület, amely a felüdülés, a gyógyulás, a fenntartható turizmus, a természetvédelmi oktatás, nevelés, ismeretterjesztés, természetkímélő gazdálkodás céljait szolgálja. A natúrparki címet 2004 óta a természetvédelemért felelős miniszter adományozza. Ez idáig 7 natúrpark kapta meg ezt az elismerő címet.

Nemzeti Park: az ország jellegzetes, természeti adottságaiban viszonylag érintetlen, olyan nagyobb kiterjedésű területe, melynek elsődleges célja a különleges jelentőségű értékeink védelme, a biológiai sokféleség fenntartása, az oktatás, a tudományos kutatás és a felüdülés elősegítése.

Országos Kéktúra Útvonal: az 1938-ban létrehozott, Hollóházától az Írott-kőig tartó túraútvonal, valamint a Rockenbauer Pál Dél-dunántúli Kéktúra és az Alföldi Kéktúra együttese. Közel 2500 km hosszan találhatóak állomások, amelyeknél pecsételhetünk a Magyar Természetbarát Szövetség által kiállított füzetbe. Ha az összes pecsétet megszereztük, kiérdemeljük a Kéktúra jelvényt.

Ökoturizmus: a résztvevők viszonylag zavartalan természeti területeket látogatnak meg úgy, hogy a lehető legkevesebb negatív hatást gyakorolják a látnivaló környezetére. Általában a természeti jelenség, valamint a jelen és múltbéli kulturális értékeinek megismerése és a helyi lakosság támogatása (például kézműves termékek vásárlása stb.) a cél.

Ramsari Terület: 1971-ben létrejött nemzetközi egyezmény, amely a jelentős vizes élőhelyek megóvását irányozza elő.

Szakvezetéses túra: természeti és kultúrtörténeti látnivalók felkeresése, megismerése szakképzett túravezetők segítségével. A képzett szakvezetők az egyéni látogatók előtt gyakran rejtve maradó összefüggéseket is feltárva, élményszerűen mutatják be az örökségi helyszíneket. A védett természeti területek egy részén – például a fokozottan védett területeken és az egyéb látogatással szemben érzékeny területeken – ez az egyetlen módja a természeti örökség megismerésének.

Tanösvény: tematikus túraútvonal, amelyen állomáshelyekhez kötődően, táblák és kiadványok segítségével ismerhető meg az érintett terület természeti és kulturális öröksége. Különösen azok számára ajánljuk, akik a természetet önállóan, aktívan szeretnék megismerni.

Tematikus természetvédelmi bemutatóhely: a természeti vagy kulturális örökség egy-egy tématerületéhez tartozó szeletének részletes bemutatására szolgáló bemutatóhely. Nemzeti parkjainkban számos látványos földtani bemutatóhely, a föld alatti világ csodáit feltáró turisztikai barlang és régi magyar háziállatok biztonságos megismerését biztosító bemutatómajor várja az érdeklődőket.

Tájvédelmi körzet: általában nagyobb, összefüggő terület vagy kultúrtáj, melynek elsődleges célja a tájképi és természeti értékek megőrzése.

Természetjárás: egy tájegységet bemutató, a negatív környezeti hatásokat minimalizáló, egész évben végezhető turisztikai termék, amely többségében nem igényel nagyobb anyagi ráfordítást és speciális eszközök sem szükségeltetnek. A természetjárás során az idelátogató megismerkedik a terület kulturális és természeti értékeivel.

Természetvédelmi terület: az ország jellegzetes és különleges, természeti értékekben gazdag, kisebb összefüggő területe, amelynek elsődleges rendeltetése egy vagy több természeti érték, illetve ezek összefüggő rendszerének a védelme.

Turisztikai termék: azonos jelleggel rendelkező szolgáltatások összessége. Például: ökoturizmus, zöldturizmus, falusi turizmus, egészségturizmus stb.

UNESCO: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. Az Egyesült Nemzetek Szervezetének Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezete, amely 1945. november 16-án alakult meg.

Vidéki turizmus: az ország vidéki régióinak felkutatása, a helyi látnivalókra alapozott turisztikai termékhalmaz, amely tartalmazhat ökoturisztikai, vagy aktív tevékenységeket, gasztronómiai, vagy borászati események meglátogatását, kulturális kínálatban (helyi hagyományok, rendezvények) való részvételt, vagy gyógyturisztikai lehetőségek felkeresését.

 

 
Főoldal Zöld-ség

Hirdetés

Hirdetés